Klippekortsystemet

Du får klip for grove lovovertrædelser som ikke medfører frakendelse af kørekortet, men som er farlige i trafikken.

Hvis der sker et trafikuheld i forbindelse med din forseelse, eller din forseelse har medført fare for andre, afgør politiet, om du i stedet skal have frakendt kørekortet.

Du får et klip i kørekortet, hvis du:klippekort2

 • Overskrider hastighedsgrænsen med mere end 30 %
 • Kører med for kort afstand til forankørende
 • Kører ulovligt i nødsporet
 • Ikke spænder børn under 15 år fast efter reglerne
 • Kører over for rødt
 • Overtræder reglerne for vigepligt
 • Overtræder reglerne for overhaling og forbud mod overhaling
 • Overskrider spærrelinjer ved overhaling
 • Øger hastigheden, når du bliver overhalet
 • Overhaler ved et fodgængerfelt
 • Kører mod færdselsretningen
 • Kører uforsvarlig slalom- og forbikørsel i tæt trafik
 • Ændrer færdselsretning og placering til fare eller unødig ulempe for andre trafikanter
 • Kører venstre om et helleanlæg
 • Kører om kap eller væddeløbskørsel på vejen
 • Kører over jernbanespor, hvis der er givet signal til standsning
 • Kører ulovligt med børn under 15 år på motorcykel

Uddybning af de forseelser, der giver klip:

Overskridelse af hastighedsgrænsen med mere end 30 %
Kører du over 30 % hurtigere, end det er tilladt, får du et klip. Bødens størrelse afhænger af hastigheden.

Kører du i en almindelig personbil:

Hastighedsgrænse                                           Får du et klip, hvis du kører
  50 km/t                                                        66 – 80 km/t
  60 km/t                                                        79 – 96 km/t
  70 km/t                                                        92 – 112 km/t
  80 km/t                                                       105 – 128 km/t
  90 km/t                                                       118 – 144 km/t
100 km/t                                                       131 – 159 km/t
110 km/t                                                       144 – 159 km/t

Kører du mere end 30 % for stærkt på en motorvej, hvor du må køre 130 km/t, får du kørekortet frakendt betinget.                                                      

Kører du mere end 60 % for stærkt, 160 km/t eller derover i en almindelig personbil, får du frakendt kørekortet betinget.

Kører du mere end 40 % for stærkt i et større køretøj som f.eks. en lastbil, får du frakendt kørekortet betinget.

For alle køretøjer gælder det, at hvis man overskrider fartgrænsen betydeligt, får man frakendt kørekortet ubetinget i en periode
.

Kørsel med for kort afstand til forankørende

Du får et klip, hvis du kører med for kort afstand til køretøjet foran. Derudover får du en bøde på 500 kr.
Der er ikke en fast grænse for, hvor stor afstanden skal være. Loven siger, at afstanden til forankørende skal afpasses, så der ikke er fare for påkørsel, hvis bilen foran standser eller sætter farten ned.

Når politiet bedømmer om afstanden til forankørende er for kort, ser de på hastigheden samt på vej- og vejrforhold. Politiet bruger typisk videomateriale optaget fra civile politibiler, som bevis i sager om for kort afstand.

Du kan ikke få klip for at holde i kø, eller hvis en bil pludselig kører ind foran dig.

Tjek sikkerhedsafstanden

Vil du være sikker på, at afstanden til forankørende er stor nok, er en god tommelfingerregel, at der skal gå mindst to sekunder fra bilen foran passerer et fast punkt, som f.eks. en lygtepæl, til du selv passerer samme sted.

Færdselsloven § 15, stk. 3, pkt. 1

Ulovlig kørsel i nødsporet

Du får et klip, hvis du kører eller standser ulovligt i nødsporet. Derudover får du en bøde på 500 kr.
Det er ulovligt at køre eller standse i nødsporet, medmindre din bil er i stykker og ikke kan køre videre.
Ulovlige biler i nødsporet kan forhindre redningskøretøjer i at komme frem til en ulykke eller være til fare for redningspersonalet, som arbejder i nødsporet.

Gode råd

 • Brug rastepladsen til at holde pause. Rastepladserne findes med ca. 15 minutters mellemrum langs motorvejene.
 • Er din bil gået i stå, så parker bilen så langt væk fra kørebanen som muligt, så redningskøretøjer kan komme frem i nødsporet. Advarselstrekanten skal anbringes mindst 100 m væk. Hold dig så langt væk fra bilen som muligt, og bevæg dig ikke ud på motorvejen.

Færdselsloven §4

Undlade at spænde passagerer under 15 år fast efter reglerne

Du får et klip, hvis du som fører ikke sørger for, at passagerer under 15 år er spændt korrekt fast i bilen. Derudover får du en bøde på 500 kr.

Det er førerens ansvar, at børn under 15 år er spændt fast i bilen. Børn under 15 år skal være fastspændt enten i en godkendt autostol, babystol, liftnet, boxette eller selepude, der passer til barnets højde og vægt.

Du får et klip hvis:

 • Du har børn under 15 år, der ikke er spændt fast.
 • Du har børn under 135 cm, der ikke er spændt fast i godkendt sikkerhedsudstyr, som passer til højde og vægt.

Taxier
Det er chaufførens ansvar, at passagerer under 15 år er spændt fast. Det er ikke et krav, at børn under tre år skal spændes fast i særligt udstyr, medmindre det findes i taxien. Børn, der er fyldt tre år, skal være spændt fast i den almindelige sele og sidde på bagsædet.

Busser
Buschauffører i busser, der er indrettet til 10 personer eller derover inklusiv føreren, får ikke klip, hvis passagerer under 15 år ikke er spændt fast på betingelse af, at chaufføren har oplyst passagerer om, at de skal anvende sele.

Chaufføren kan oplyse på tre måder:

 • Ved at sætte et særligt piktogram op i bussen.
 • Ved at sige det til passagererne.
 • Ved at vise det på bussens tv.

Færdselsloven § 80 og 80 a

Kørsel over for rødt

Du får et klip for at køre over for rødt. Derudover får du en bøde på 1000 kr.

Færdselsloven §4, stk. 1 og 2

Overtrædelse af reglerne om vigepligt

Du får et klip, hvis du overtræder reglerne om vigepligt. Derudover får du en bøde på 1000 eller 1500 kr.
Der er to former for vigepligt: Ubetinget vigepligt og højresvingsvigepligt.

Ubetinget vigepligt
Ubetinget vigepligt betyder, at du skal holde tilbage for færdsel fra begge sider.

Du har ubetinget vigepligt:

 • Ved stoptavle og stoplinje. Du skal stoppe helt op, før du kører videre
 • Ved trekanttavle
 • Ved vigelinjer – også kaldet hajtænder
 • Når du kører ind i en rundkørsel
 • Når du kører ud fra f.eks. en parkeringsplads, ejendom, tankstation, markvej, og når du kører over et fortov, en cykelsti eller rabatten.

Bilister har vigepligt for cyklister, knallerter og modkørende færdsel i forbindelse med højre- og venstresving.

Højresvingsvigepligt
Højresvingsvigepligt betyder, at du skal holde tilbage for færdsel, der kommer fra højre. Højrevigepligten er ikke markeret med f.eks. skilte eller afmærkninger på vejen.

Færdselsloven § 26, stk. 2-4 og 6

Overtrædelse af reglerne om overhaling og forbud mod overhaling

Du får et klip, hvis du overtræder reglerne om overhaling. Derudover får du en bøde på 1000 kr.

Når du overhaler, så vær opmærksom på:

 • At det skal ske uden fare
 • At vejen er fri for modkørende på en tilstrækkelig lang strækning
 • At den forankørende ikke giver tegn til at ville overhale
 • At biler, der kører bagved, ikke er begyndt at overhale
 • At du kan komme ind i trafikstrømmen uden ulempe for de andre bilister, efter du har overhalet.

Om overhaling
Overhaling skal altid ske til venstre. Dog skal man overhale højre om køretøjer, der svinger til venstre eller som tydeligt forbereder et venstresving.

Færdselsloven § 21, st. 1-3 og § 23 

Overskridelse af spærrelinjer ved overhaling

Du får et klip, hvis du overskrider spærrelinjen, når du overhaler. Derudover får du en bøde på 500 kr.

En spærrelinje betyder, at du ikke må overskride eller krydse adskillelsen mellem vognbaner. Det gælder også ved vending, svingning i vejkryds, hvis du kører ind i en indkørsel eller lignende. Er det nødvendigt, f.eks. fordi der er vejarbejde, må du gerne overskride spærrelinjen med forsigtighed.

Færdselsloven § 4, stk. 1

Øget hastighed ved overhaling
Du får et klip, hvis du øger farten, når du bliver overhalet af en anden. Derudover får du en bøde på 500 kr.
Hvis en bagfrakommende bil vil overhale, skal du holde så langt til højre som muligt, og du må ikke øge hastigheden.

Færdselsloven § 22, stk.1 

Overhaling ved fodgængerfelt
Du får et klip, hvis du overhaler ved et fodgængerfelt. Derudover får du en bøde på 1000 kr.
Når du nærmer dig et fodgængerfelt, må du ikke overhale eller køre forbi et andet køretøj, hvis det forhindrer fuldt udsyn over fodgængerfeltet

Færdselsloven § 25

Kørsel mod færdselsretningen

Du får et klip, hvis du kører mod færdselsretningen, f.eks. hvis du kører i den forkerte side af vejen, eller hvis du kører modsat ensretningen. Derudover får du en bøde på 500 kr.

Færdselsloven § 4

Uforsvarlig forbikørsel/slalomkørsel

Du får et klip, hvis du kører slalomkørsel eller kører hasarderet forbikørsel i tæt trafik. Derudover får du en bøde på 500 kr.

Bliver din hastighed bestemt af de forankørende, fordi trafikken er tæt og kører i flere rækker, må du skifte vognbane, hvis du skal:

 • Svinge ved vejkryds
 • Svinge bort fra kørebanen uden for vejkryds
 • Af ved en frakørsel
 • Ned på vejen fra en tilkørsel
 • Standse eller parkere
 • Eller hvis antallet af vognbaner formindskes pga. sammenfletning

Færdselsloven § 24, stk. 1

Ændring af færdselsretning og placering

Du får et klip, hvis du ændrer færdselsretning og placering til fare eller unødig ulempe for andre. Derudover får du en bøde på 1000 kr.

Du skal sikre dig, at din manøvre sker uden fare eller unødig ulempe for andre, inden du:

 • Svinger i vejkryds
 • Vender eller bakker
 • Sætter i gang fra vejkanten
 • Skifter vognbane
 • På anden måde ændrer din placering
 • Standser eller hurtigt nedsætter hastigheden

Færdselsloven § 16, stk. 2 og § 18, stk. 1 og 2

Kørsel venstre om helleanlæg

Du får et klip, hvis du kører venstre om et helleanlæg. Derudover får du en bøde på 500 kr.
Du skal holde til højre for helleanlæg, færdselsfyr o. lign., der er anlagt på kørebanen. Du må gerne køre venstre om helleanlægget, hvis vejen er ensrettet eller, hvis det er vist ved afmærkning.

Færdselsloven § 15, stk. 4

Kap- og væddeløbskørsel

Du får et klip, hvis du kører om kap eller kører væddeløb på almindelig vej. Derudover får du en bøde på 1500 kr.

Enhver form for motorløb kræver særlig tilladelse af politiet.

Færdselsloven § 37, stk. 4

Kørsel over jernbanespor

Du må ikke køre over jernbanesporet:

 • Når signalanlægget viser, at du har pligt til at standse
 • Når bommene er lukkede
 • Imens bommene lukkes eller åbnes
 • Hvis jernbanepersonale signalerer, at toget nærmer sig

Derudover får du en bøde på 1000 kr.

Færdselsloven § 5, stk. 2

Kører ulovligt med børn under 15 år på motorcykel

Du får et klip, hvis du kører med et barn under 15 år på motorcykel. Derudover får du en bøde på 500 kr.
Reglen gælder tohjulet motorcykel, trehjulet motorcykel, trehjulet knallert og sidevogn til motorcykel.

Klippekortet gælder alle køretøjer, der kræver kørekort.

Dvs. klippekortet gælder:

 • Almindelig personbil
 • Bus
 • Lastbil
 • Motorcykel
 • Stor knallert
 • Traktor
 • Motorredskab (gummiged, mejetærsker o. lign.)

 

Flere klip på én gang

Du kan godt få flere klip på én gang. Hvis du f.eks. både kører for stærkt og over for rødt, så får du to klip. Begår du tre forseelser samtidig, får du tre klip og dermed frakendt kørekortet betinget.

Fem eller seks klip på én gang

Hvis du får fem klip på én gang, så vil de første tre forseelser medføre en betinget frakendelse af kørekortet. Den 4. og 5. forseelse tæller med som de første to klip i en ny treårig periode.

Får du seks klip på én gang, får du frakendt kørekortet ubetinget, i en periode retten fastsætter.

Hold styr på dine klip

Hvis du vil tjekke, hvormange klip du har stående, skal du møde op på politistationen - eller ringe. Af sikkerhedshensyn giver politiet ikke denne information på nettet. Hvis du får et klip, er det en god idé at skrive datoen ned, så du selv har styr på det.

Når du får et klip, får du også en bøde for forseelsen - præcis ligesom tidligere. Klippekortet erstatter ikke andre regler.