Gode råd til din
TEORIPRØVE thumpsup

Husk så tidligt i forløbet som muligt at komme med din lægeattest! Der kan nemlig godt være ventetider på over en måned fra man bestiller teoriprøven. Og det er først når jeg har lægeattesten (og førstehjælpsbeviset) at teoriprøven kan bestilles!

Du kan tidligst komme til teoriprøve 1 måned før du fylder 18 år – eller når du er klar! Er du ikke det, så er det bedre at udskyde teoriprøven og vente til du er rimeligt sikker på at forstå. Ellers er det ærgelige 580 kr. det koster at bestille en ny prøve. Husk dog at en aflysning skal foretages senest 3 hverdage før prøven.

Hvis du følger undervisningen til fulde og er forberedt, vil de fleste kunne komme til teoriprøve indenfor 1 uge/14 dage efter at de har afsluttet teoriforløbet i lektionsplanen.

Øv dig grundigt både ved først og fremmest at bruge teoribogen (enten den "elektroniske" eller i bogform). Men øv også en masse teoriprøver på 1)
allermest med min køreskoles CD-rom og DVD 2) prøver du kan tage gratis på nettet og som jeg har indsat i boksene til højre og 3) teoriundervisning.dk , og prove.dk som ikke koster så meget at bruge men er gode.

Til din teoriprøve skal du huske 3 ting:

  1. Din ansøgning om kørekort

  2. Din lektionsplan

  3. Dit pas

Læg alle papirene frem dagen før, så du ikke glemmer dem!

HUSK Pas0320450px20jpg

    Hvis du ikke er dansk eller nordisk statsborger skal du også medbringe din opholdstilladelse med mindre du lovligt kan opholde dig i Danmark uden tilladelse.

Hvis du ikke har et pas kan du bruge din dåbsattest, men der er ingen tvivl om at et pas er den bedste måde at identificere en person på, og derfor foretrækker politiet også dette.

I København ligger teoriprøvelokalet på følgende adresse:

Toftegårds Plads, Gl. Køge Landevej 1, Valby


Her følger en række gode råd som du kan bruge til at holde nerverne i ro inden din teoriprøve:

Kom i god tid, mindst 15 minutter før, gerne lidt tidligere. Kommer du for sent er prøven tabt og du skal betale 580 kr. for en ny prøve (en taxa vil altid være billigere).

I er flere som er til teoriprøve samtidig. I vil sidde ved hvert jeres bord og se op mod lærredet hvor lysbillederne bliver vist. Om kort tid vil det foregå sådan at man sidder foran en computerskærm, du kan læse mere om det nye teoriprøvesystem her

Når der kommer et billede...
1: Læg først mærke til hvor du er i billedet (du kører som regel bilen, undtagen når det er et spørgsmål om parkering eller standsning).
2: Dernæst registrerer du systematisk hvad der er på billedet - ikke tage stilling til det, kun registrere.
3: Så kommer startoplysningerne "du kører 40 km/t, der er ingen kørende bagude, hvordan vil du fortsætte..." . Nu findes der kun det du har set på billedet. Det der er læst op, er noget du ved fordi du har set det eller gjort det. Det svarer til at du kommer kørende, ser ting, reagerer på dem og pludslig fryser vi billedet og spørger "hvordan vil du fortsætte?". Gå derfor efter din første indskydelse – den er som regel den rigtige!

Hvor hurtigtSpeedometer--large-msg-115243178865_preview kører du?
Hvis du får at vide hvor hurtigt du kører, skal du også lægge mærke til hvor hurtigt du må køre. Du skal altid køre med den højest tilladte og forsvarlig hastighed. Det betyder, at hvis du får at vide, at du på en bred hovedvej udenfor tættere bebygget område kører 60 km/t (hvor den generelle maxhastighed jo er på 80 km/t), så har du allerede sat farten ned med 20 km/t. Det vil f.eks. ofte være tilstrækkelig fartnedsættelse til et blødt sving, med mindre vejen er smal, glat eller lign.

Kører cyklisten og hvor hurtigt?9648180-bb2967e93ccc881df6ccb0e62dc004db
For at vide om cyklisten kører eller holder stille, skal du se på fødderne. I teoriprøven kører cyklisten når fødderne er på pedalerne når ”pedalerne er lodrette” og holder stille når mindst en fod er på jorden.
I teoriprøven kører cyklister typisk med en hastighed svarende til en gennemsnits cyklist, ca. 15-20 km/t., med mindre der er tale om en overvægtig ældre dame på vej op ad bakke i strid modvind!  Med andre ord: Brug din sunde fornuft og lad være med at lede efter ”fælder” der ikke er der.

Særlig opmærksom?
Du skal kun være særlig opmærksom på ting der har betydning for din kørsel de næste 2-3 sekunder. Hvis du bremser for noget f.eks. børn der er umiddelbart foran dig), så skal du ikke være særlig opmærksom på ting, som kommer efter det du bremsede for - de ting du ikke vil nå frem til indenfor 2-3 sekunder!

Er der frit bagude i sidespejlet?
Hvis du skal sætte i gang eller skifte vognbane og du kan se i sidespejlet at der er frit bagude, så skal du normalt ikke udføre manøvren med det samme. Du skal vente på spørgsmålet om at du ”først orienterer dig ved at se bagud og kontrollere den blinde vinkel” – forhåbentligt som du også ville gøre i virkelighedens trafik..?

Hvis du derimod i introduktionen til billedet får at vide at ”der er frit bagude og i de blinde vinkler”, så er det fordi du i dette billede har orienteret dig, og så kan du godt udføre manøvren, hvis forholdende i øvrigt er i orden.

Lad dig ikke narre 26244039_OBJECTSINMIRRORCLOSERTHANTHEYAPPEARaf dig selv!
Det kan sagtens ske, at du synes spørgsmålene er for nemme, som i eksemplet nedenunder. Pas på du ikke begynder at lede efter et problem som ikke er der.

Nogle gange er det bare nemt.

F.eks: Du har ubetinget vigepligt og der er både biler, cykler, knallerter, motorcykler og fodgængere som du skal holde tilbage for.

Spørgsmål nr. 1: "Vil du holde tilbage for biler?". Svaret er JA

Spørgsmål nr. 2: "Vil du holde tilbage for cykler?". Svaret er JA

Spørgsmål nr. 3: "Vil du holde tilbage for knallerter?". Svaret er JA

Spørgsmål nr. 4: "Vil du holde tilbage for motorcyklen?". Svaret er JA

Fire gange JA og videre til næste billede.

Er du matematiker? :)
En af de mest sejlivede myter til en teoriprøve er at der er ”system i svarmulighederne”, f.eks. at hvis der har skulle svares ”JA, NEJ, NEJ, JA” til et billede, så skal der svares ”NEJ, JA, JA, NEJ” til det næste.
Intet kunne være mere forkert. Teoriprøverne er naturligvis lavet for at kontrollere om du selvstændigt har fået forståelse for trafikken og færdselsloven, ikke for at teste din logisk-matematiske intelligens!

Svar hurtigt
Forsøg  at svare med det samme spørgsmålet kommer. Undgå at bruge for lang tid på ét spørgsmål.
Sæt dit kryds også selvom den rigtige løsning nogle gange kommer til sidst. Har du sat dit kryds, så ved du hvad du skal rette.

I tvivl?baby_tnker
Er du i tvivl om svaret, så følg din første indskydelse (du har hørt svaret før). Sæt dit kryds, glem spørgsmålet og vær klar til det næste billede. Der er mindst 50% sandsynlighed for at dit kryds er sat rigtigt. Men hvis du bruger for lang tid på et billede, så er der en stor risiko for at du fejler de næste 2-6 billeder fordi dine tanker er på det foregående billede.

Modsiger du dig selv, klumpedumpe?
Hvis du svarer ’ja’ til at fortsætte med uændret hastighed, og i næste spørgsmål igen svarer ’ja’ til at ”flytte foden til bremsen”, så har du modsagt dig selv. Der findes lignende spørgsmål hvor du kan komme til at modsige dig selv, men det nævnte eksempel er en klassiker.

Desværre dumper nogle elever en teoriprøve fordi de har misforstået et ord, ikke fordi de har misforstået selve situationen, og det er brandærgeligt! I teorilokalet skal jeg nok oplære dig grundigt i de udtryk der bruges, især udtrykkene i ”vejens risikoforhold”, som f.eks. vejens ”brug”, ”omgivelser” eller ”type”. 
Sådan et lille ord som ”foran” kan også forvirre nogle. F.eks. hvis der er et billede af et fodgængerfelt, og du bliver spurgt om du må parkere ”foran feltet”. Ordet ”foran”, misforstår nogle som at det betyder efter feltet, hvor det i virkeligheden betyder før feltet.