Så "nemt" udregner du din alkoholpromille

Alkohol er en dræber. Ca. hver 4. ulykke skyldes spiritus eller fart, eller en kombination af begge. Derfor er det vigtigt at vide, inden man sætter sig ind bag rattet, om man er for påvirket af alkohol til at køre bil, eller ej. Derfor vil jeg her vise en "nem" og enkel udregninge, som kan gøre det nemmere for dig at tage beslutningen om du skal/skal ikke køre bil.

Først skal vi dog vide præcis, hvad en "alkoholpromille" er for noget:
Når blodprøver analyseres for etanol (alkohol), kommer måleresultatet ud som en promilleværdi. 1 promille, som skrives ‰, er det samme som 1 gram alkohol per liter blod. I Danmark må man køre bil med max. 0,5 ‰ alkohol i blodet. Hvis man kan køre sikkert!

Mænd "tåler" mere alkohol end kvinder
Hvis en mand og en kvinde drikker samme mængde alkohol, vil kvinden som oftest få en højere promille. Dette gælder som regel, selv om manden og kvinden vejer det samme. Årsagen er bl.a. følgende: Alkohol opløses i vand i manden og fordeler sig derfor i vandholdigt kropsvæv som blandt andet muskelvæv. Mandens krop har højere andel af vand end kvindens krop, fordi mænd som regel har større muskelmasse. Alkoholen fordeler sig i 50 - 70 procent af kropsvægten hos kvinder. Fordelingen hos mænd er oftest 60 - 80 procent.

Kvinder og mænd er forskellige, men vejer du som mand 80 kg. og som pige 50 kg., så gælder: 

Vi skal først finde det der kaldes "den reducerede vægt" (R-vægten), som er din vægt målt på badevægten fratrukket fedtlaget. Det er beregnet til 45 % for kvínder og 30 % for mænd.
Vejer manden derfor 80 kg. er R-vægten = 56 kg. Vejer kvinden 50 kg. er R-vægten = 27 kg.

Formlen der anvendes er Alkovægt / reduceret legemsvægt = promillen med nogen usikkerhed.

Deler disse 2 personer en flaske rødvin, så får de 3 glas, der hver indeholder 15 g. alkohol, hvilket giver 45 g pr. person. 

  • For manden:
    45 / 56 = 0,8 promille !
  • For kvinden:
    45 / 27 = 1,63 promille ! 

Man vil naturligvis gerne vide hvornår dette er brændt af, dette udregner man på følgende måde:
Som grundregel kan man sige, at for hvert 10 kilo en person vejer, kan leveren forbrænde 1 gram ren alkohol pr. time.

Det vil derfor tage en person, der vejer 80 kg, ca. tre timer at forbrænde to genstande = to pilsnere / to glas vin / to store glas spiritus (24 gram alkohol). Hvis en mand på 80 kg drikker 6 almindelige øl, giver det ham altså en promille på 1,32 hvilket er pænt højt. Allerede her vil hans balance, koncentration, bevægelser og tale være meget påvirket. Og der skal min. gå 9 timer før han kan bare overveje at køre bil.

Omvendt, hvis du som mand kun vejer 60 kg, vil det tage ca. to timer at forbrænde bare én genstand = en pilsner / et glas vin / et stort glas spiritus (12 gram alkohol).

Man tager altså sin legemsvægt, dividerer med 10 og omgør det til gram, så ved man nogenlunde hvor hurtigt leveren kan afbrænde alkoholen.

For manden: 45 / 8 = 5,6 timer

  • For kvinden: 45 / 5 = 9 timer.

Jeg tror at du allerede nu har fattet ironien i overskriften: "Udregn nemt din promille", for det er ikke nemt, nærmest umuligt at udregne den. Der er mange faktorer der spiller ind, og det er reelt kun politiets egne alkometre der kan give dig det rigtige svar. Og når den tages i brug er det som regel for sent.
Derfor er det korteste og bedste råd: Lad bilen stå når du skal ud at drikke. Selv en lille mængde alkohold påvirker dig!

For at gøre dig endnu mere overbevist om hvor svært det er at regne ens promille ud, må jeg hellere give et par fyldestgørende eksempler:
Formlen vil kun give et groft svar. Den kan kun bruges for omtrentlig beregning af alkoholkoncentrationen i blodet, når der er gået mindst én time efter sidste indtagelse af alkohol.

Eksempel 1:

En mand på 80 kg drikker fem øl (svarende til fem genstande alkohol à 15 gram) på tom mave. Han indtager i alt 15 x 5 = 75 g alkohol. Beregningen bliver således:
Han fordeler alkoholen i 80 kg x 70% = 56 kg af kropsvægten.
Alkoholkoncentrationen i blodet bliver da: 75 g / 56 kg = 1,34 g/kg = 1,34 promille. 

Det tager lidt tid før al alkoholen, som er drukket, kommer over i blodet. Det har bl.a. betydning, om han spiser samtidig, og hvor meget. Forbrændingen starter, når alkoholen begynder at komme over i blodet. I gennemsnit forbrændes 0,15 promille per time. I eksempel 1 spiser manden ikke mad samtidigt. Alkoholpromillen 1 time efter alkoholindtag bliver:
(1,34 - 0,15 promille) = 1,19 promille
Alkoholpromillen efter fem timer bliver: (1,34 - (0,15 x 5) promille) = 0,59 promille.

Eksempel 2:

Den samme mand på 80 kg drikker samme mængde alkohol som beskrevet, men fordeler indtagelsen over fire timer. Koncentrationen i blodet efter fem timer kan blive den samme som ovenfor, 0,59 promille. men han undgår den høje 1,34 promille efter en time. 

Stabil alkoholpromille
Beregningen ovenfor kan også bruges til at finde ud af, hvor meget du kan drikke uden at øge alkoholkoncentrationen i blodet. Hvis du drikker mere end det, som giver 0,15 promille per time, vil promillen øges. En person på 90 kg med 67 kg ”kropsvand” kan indtage 10 gram alkohol per time, uden at promillen øges, fordi 10/67 = 0,15 promille. I praksis indebærer dette, at for eksempel lidt mindre end en halv liter pilsnerøl per time vil holde alkoholkoncentrationen stabil. 

Undgå bilkørsel dagen efter høj promille
Hvis man skal være sikker på, at alkoholkoncentrationen i blodet er under 0,5 promille næste dag, kan man ikke bruge den omtrentlige beregningsmåde som er beskrevet ovenfor. Man skal tillægge sikkerhedsmarginer og skal dermed bruge både minimumsværdi for kropsvand og minimumsværdi for forbrændingshastighed. Laveste andel kropsvand er 50 procent af kropsvægten for kvinder og 60 procent for mænd. Lavest forbrændingshastighed er 0,10 promille per time.

Her er to regnestykker som siger noget om, hvad som er ”sikkert” at drikke, hvis du drikker alkohol om aftenen og skal køre bil morgenen efter. Det er regnet med 14 volumenprocent alkohol i vin og 4,7 i øl. 

Eksempel 1:

En relativt lille kvinde bør drikke mindre end tre almindelige flasker øl i tidsrummet kl 20 - 24, hvis hun skal køre bil næste dag lidt efter kl 08.00. 

Beregningen bliver således:
En kvinde på 60 kg drikker tre flasker øl (svarende til 42 g alkohol). Alkoholen fordeler sig i 50 procent af kropsvægten, dvs. i 30 kg. Hun får da maksimalt 1,40 promille i blodet, fordi 42 g/30 kg = 1,40 g/kg = 1,40 promille.
Når vi bruger mindste forbrændingshastighed på 0,10 promille/time, vil promillen falde med tilsammen 1,2 promille i løbet af 12 timer (fra kl. 20 til kl. 08). Under de nævnte forudsætninger får hun maksimalt 0,20 promille næste morgen kl 08.00.

Eksempel 2:

En mand på 96 kg bør ikke drikke mere end ¾ flaske vin i tidsrummet kl 20-24. hvis han skal køre bil næste dag lidt efter kl. 07.30.

Beregningen bliver således:
En mand på 96 kg drikker ¾ flaske vin, som svarer til 78 gram alkohol. Alkoholen fordeler sig i 60 procent af kropsvægten, dvs. i 57,6 kg. Han kan få 1,35 promille, fordi 78 g/57,6 kg = 1,35 promille. Når alkoholen forbrænder med 0,10 promille per time fra kl 20, vil han maksimalt have en promille på 0,20 næste morgen kl. 07.30 (1,35 promille – (0,10 x 11,5timer) = 0,20 promille). 

Selv en letøl kan give alkoholpromille

•En kvinde på 58 kg kan opnå 0,2 promille. hvis hun drikker en flaske letøl (0,33 l).

•En mand på 70 kg kan få 0,2 promille ved at drikke en halv liter letøl (0,5 l).

Prøv selv beregningerne. Den maksimalt opnåelige promille ændres noget, hvis man varierer mængden af vand i kroppen.

 

Puha nej, det er ikke nemt at udregne sin alkoholpromille, vel? Det er derfor det sikreste ikke at tage nogle chancer, og lade bilen stå når man skal til fest.

Oplysningerne er hentet fra Lægehåndbogen